ακίνητα οικόπεδα κτίρια

ακίνητα, οικόπεδα, κτίρια

Η ελληνική νομοθεσία που διέπει τ´ ακίνητα κατέστη πολύπλοκη, ακόμη και για τον εξειδικευμένο δικηγόρο ακινήτων, μετά την εισαγωγή των νέων νόμων για το κτηματολόγιο, τ' αυθαίρετα, τη νομιμοποίηση και την πολεοδομική τακτοποίηση αυθαιρέτων, την ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου και τα προαπαιτούμενα για τα συμβόλαια και τις μεταβιβάσεις που αφορούν την ιδιοκτησία.

Ειδικότερα δε για την ενοικίαση ακινήτων : η αλλαγή της νομοθεσίας των επαγγελματικών μισθώσεων από το έτος 2014, η μείωση του χρόνου της ελάχιστης διάρκειάς τους, η απαίτηση για μείωση μισθώματος λόγω της οικονομικής κρίσης ή λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού ή γενικότερα λόγω ανωτέρας βίας, αλλά και οι μεταβολές που επήλθαν στη δυνατότητα του μισθωτή για πρόωρη καταγγελία της μίσθωσης και απόδοση του μισθίου ακινήτου, με ή χωρίς αποζημίωση του εκμισθωτή, δημιούργησαν στον εξειδικευμένο δικηγόρο για μισθώσεις ακινήτων ένα νέο πεδίο επιστημονικής δραστηριοποίησής του.

Το δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες, για το οποίο το δίκαιο ακινήτων αποτελεί παραδοσιακό αντικείμενο ενασχόλησής του, πλήρως ενημερωμένο για κάθε νομικό ζήτημα που αφορά το ακίνητο, ενεργό μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων ΠΟΜΙΔΑ και με την άμεση συνεργασία ομάδας έμπειρων συμβολαιογράφων και μηχανικών, διεκπεραιώνει υποθέσεις ακίνητης περιουσίας, που αφορούν:

νομικες υπηρεσιες

Ακινήτων, Οικοπέδων, Κτιρίων

συμβόλαια

αγορά, πώληση ακινήτων

υποθηκοφυλακείο, κτηματολόγιο

δωρεά, γονική παροχή

υποθήκη, προσημείωση υποθήκης

μίσθωση

οριζόντια & κάθετη ιδιοκτησία

αντιπαροχή

κατοικία

ανταλλαγή

επαγγελματικά ακίνητα

διανομή

οικόπεδα

κατατμήσεις

leasing

εντός σχεδίου

εκτός σχεδίου

δασικά

αρχαιολογικά

αιγιαλός και παραλία

απαλλοτριώσεις

μεσιτική αμοιβή

αγωγές, γνωμοδοτήσεις, εκτιμήσεις για ακίνητα

κληρονομικά

ακίνητα οικόπεδα κτίρια
δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες
  
ακίνητα οικόπεδα κτίρια
ακίνητα οικόπεδα κτίρια