ακίνητα οικόπεδα κτίρια

ακίνητα, οικόπεδα, κτίρια

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια η αγορά ή η πώληση διαμερίσματος, κατοικίας, καταστήματος, οικοπέδου, επαγγελματικού κτιρίου απαιτούσε για κάθε δικηγόρο ακινήτων ένα συστηματικό έλεγχο τίτλων στο υποθηκοφυλακείο και μία επιμελή σύνταξη συμβολαίου σε συνεργασία με συμβολαιογράφο, ανάλογα με τους όρους και τις συμφωνίες μεταξύ πωλητή και αγοραστή ακινήτου.

Πρόσφατα, η ελληνική νομοθεσία που διέπει τις αγορές – πωλήσεις ακινήτων  κατέστη δυσκολότερη, ακόμη και για τον εξειδικευμένο δικηγόρο ακινήτων, μετά την εισαγωγή των νέων νόμων για το κτηματολόγιο, τα αυθαίρετα, τη νομιμοποίηση και την πολεοδομική τακτοποίηση αυθαιρέτων και τα προαπαιτούμενα έγγραφα για τα συμβόλαια και τις μεταβιβάσεις που αφορούν την ιδιοκτησία ακινήτων.

Το δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες, για το οποίο το δίκαιο ακινήτων αποτελεί παραδοσιακό αντικείμενο ενασχόλησής του, πλήρως ενημερωμένο για κάθε νομικό ζήτημα που αφορά το ακίνητο, με την άμεση συνεργασία ομάδας έμπειρων συμβολαιογράφων και μηχανικών, διεκπεραιώνει υποθέσεις ακίνητης περιουσίας, που αφορούν:

νομικες υπηρεσιες

Ακινήτων, Οικοπέδων, Κτιρίων

συμβόλαια

αγορά, πώληση ακινήτων

υποθηκοφυλακείο, κτηματολόγιο

δωρεά, γονική παροχή

υποθήκη, προσημείωση υποθήκης

μίσθωση, ενοικίαση ακινήτων 

οριζόντια & κάθετη ιδιοκτησία

αντιπαροχή

κατοικία

ανταλλαγή

επαγγελματικά ακίνητα

διανομή

οικόπεδα

κατατμήσεις

leasing

εντός σχεδίου

εκτός σχεδίου

δασικά

αρχαιολογικά

αιγιαλός και παραλία

απαλλοτριώσεις

μεσιτική αμοιβή

αγωγές, γνωμοδοτήσεις, εκτιμήσεις για ακίνητα

κληρονομικά

ακίνητα οικόπεδα κτίρια
δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες
  
ακίνητα οικόπεδα κτίρια
δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες
ακίνητα οικόπεδα κτίρια