Παναγιώτα Αδαμοπούλου

δικηγόρος Αθηνών

Η Παναγιώτα Αδαμοπούλου είναι Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Γεννήθηκε στην Αθήνα.

Το έτος 2015 αποφοίτησε με βαθμό άριστα από το Γενικό Λύκειο και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους ​εισήχθη στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, από όπου αποφοίτησε τον Ιούλιο του 2019.

Κατά την διάρκεια των σπουδών της συμμετείχε ενεργά σε επιμορφωτικά σεμινάρια και προσομοιώσεις δικών και διαιτησίας.

​Πραγματοποίησε την πρακτική της άσκηση σε δικηγορικό γραφείο Αθηνών, με ειδίκευση στο Εργατικό και Εμπορικό Δίκαιο.

Το έτος 2022 πιστοποιήθηκε για το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – GDPR» (Continuing Education & Certification Program) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ - NKUA).

Από τον Οκτώβριο του έτους 2022, ασκεί συμβουλευτική και μάχιμη δικηγορία στην Αθήνα ως συνεργάτης του Δικηγορικού Γραφείου «Αριστοτέλη Γ. Παπαγεωργίου & Συνεργατών».

Ειδικεύεται στο Δίκαιο των Ακινήτων, στο Δίκαιο των Επιχειρήσεων, στο Αστικό Δίκαιο, στο Κληρονομικό Δίκαιο, ενώ αναλαμβάνει συστηματικά υποθέσεις Κτηματολογίου.

Παρακολουθεί νομικά σεμινάρια και προγράμματα επί των αντικειμένων που ειδικεύεται, με συνηθέστερους διοργανωτές αυτών, την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και την Ένωση Αστικολόγων.

Παναγιώτα Αδαμοπούλου δικηγόρος Αθηνών
δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες
  
Παναγιώτα Αδαμοπούλου δικηγόρος Αθηνών
δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες
Παναγιώτα Αδαμοπούλου δικηγόρος Αθηνών