αποζημιώσεις

αποζημίωση

Παράνομη πράξη ή παράλειψη υπάρχει όχι μόνο σε περίπτωση παράβασης συγκεκριμένου νόμου, αλλά και όταν, έστω και από απλή αμέλεια, παραβιάζεται η γενική υποχρέωση ασφάλειας και προστασίας κάθε τρίτου προσώπου.

Η ζημιά που προέρχεται από κάθε τέτοια άδικη πράξη ή παράλειψη και η αντίστοιχη υποχρέωση αποζημίωσης προς αποκατάσταση της ζημιάς απετέλεσαν επί αιώνες κλασσικό αντικείμενο ενασχόλησης των δικηγόρων και νομικών συμβούλων για υποθέσεις αποζημιώσεων : από παράβαση σύμβασης, από παράνομη ενέργεια ή παράλειψη, από τροχαίο ατύχημα, από εργατικό ατύχημα, από ιατρικό λάθος, από κακοτεχνία, ελάττωμα, έλλειψη κατασκευής ακινήτου κλπ.

Ο σύγχρονος δικηγόρος αποζημιώσεων προσέθεσε σε όλα αυτά και την απαίτηση αποζημίωσης από την παράνομη προσβολή της προσωπικότητας, που ως δικαίωμα και αξίωση είναι δυνατόν να πηγάζει, μεταξύ άλλων πολλών, από προσβολή του ονόματος, της φήμης, της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, της πελατείας κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, αλλά και επίσης από καταχρηστική συμπεριφορά τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών, κάθε φορά που παράνομα επιβάλλονται στη σύμβαση με τον καταναλωτή καταχρηστικοί όροι συναλλαγών ( ΓΟΣ ).

​Το δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλη Παπαγεωργίου και συνεργατών εξειδικεύεται στο χειρισμό όλων αυτών των υποθέσεων:

νομικες υπηρεσιες

Απαιτήσεις Αποζημίωσης, Αγωγές και Γνωμοδοτήσεις

παράβαση σύμβασης

άδικη, παράνομη πράξη ή παράλειψη

προσβολή προσωπικότητας

τροχαία ατυχήματα

εργατικό ατύχημα

ιατρικό λάθος

κακοτεχνία, ελάττωμα, έλλειψη κατασκευής ακινήτου ή κτιρίου

δάνεια τραπεζών, καταχρηστικοί όροι

ασφάλεια, ασφάλιση καταχρηστικοί όροι

γενικοί όροι συναλλαγών

προστασία καταναλωτή

πνευματική ιδιοκτησία

διανοητική ιδιοκτησία

εμπορικά σήματα

αθέμιτος ανταγωνισμός

αποζημιώσεις
δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες
  
αποζημιώσεις
δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες
αποζημιώσεις