ξενοδοχειακό τουριστικό δίκαιο

ξενοδοχεία, τουρισμός

Οι άριστες παροχές ξενοδοχειακών και τουριστικών υπηρεσιών είναι αυτές που διαχρονικά κατέταξαν τον ξενοδόχο και τον τουριστικό πράκτορα στην κορυφή των   Ελλήνων επιχειρηματιών.

Ο εξειδικευμένος δικηγόρος για υποθέσεις ξενοδοχείων και τουρισμού στάθηκε πολύτιμος συνεργάτης τους, προσφέροντας τις νομικές υπηρεσίες του σε κάθε τομέα της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους, λ.χ αγορές και πωλήσεις ξενοδοχείων, μισθώσεις ξενοδοχείων, διαχείριση management ξενοδοχείων, συμβάσεις κρατήσεως δωματίων, ακύρωση τουριστικών πακέτων, εποχικότητα προσωπικού, κ.λ.π.

Το ξενοδοχειακό και τουριστικό δίκαιο στο σύνολό του, μαζί με τους κανόνες και τις υποχρεώσεις ΕΟΤ και ΣΕΤΕ, απετέλεσαν για το δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλη Παπαγεωργίου & Συνεργατών το διαβατήριο εισόδου του στις ξενοδοχειακές και  τουριστικές εταιρείες, με τις εξής εξειδικεύσεις:

νομικες υπηρεσιες

Ξενοδοχείων & Τουρισμού

αγορά πώληση ξενοδοχείων

μίσθωση ξενοδοχείων

management διαχείριση

τραπεζικό δάνειο ξενοδοχείων

συγχώνευση, διάσπαση ξενοδοχειακών & τουριστικών μονάδων

σύμβαση αντιπροσώπευσης

σύμβαση κράτησης δωματίων

allotments,  release period

απαιτήσεις πελατών, αποζημιώσεις

απαιτήσεις ξενοδόχων, τουριστικών πρακτόρων

γνωμοδοτήσεις

εκμετάλλευση αιγιαλού & παραλίας από ξενοδοχείο, τουριστική επιχείρηση

απαιτήσεις από ξενοδοχεία

τουριστικό δίκαιο

ξενοδοχειακό δίκαιο

εργατικά ζητήματα ξενοδοχοϋπαλλήλων

εργατικά ζητήματα ξεναγών, συνοδών

ξενοδοχειακό τουριστικό δίκαιο
δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες
  
ξενοδοχειακό τουριστικό δίκαιο
δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες
ξενοδοχειακό τουριστικό δίκαιο