Ίδρυση του δικηγορικού γραφείου Αριστοτέλης Παπαγεωργίου και Συνεργάτες

ιστορικο δικηγορικου γραφειου

από τ' ακίνητα στα ξενοδοχεία και στον τουρισμό

Περικλής Παπαγεωργίου

Το έτος 1945 ο Περικλής Δημ. Παπαγεωργίου, καταγόμενος από το ιστορικό Μαυρίλο Τυμφρηστού Φθιώτιδας και γεννηθείς στην Κωνσταντινούπολη, ιδρύει στην Αθήνα το δικηγορικό του γραφείο με μεγάλη εξειδίκευση στο δίκαιο των ακινήτων και συστηματική ενασχόληση με όλα ανεξαιρέτως τα ζητήματα που αφορούν την ακίνητη περιουσία.

Το ιδιαίτερα πολυπρόσωπο για την εποχή του δικηγορικό γραφείο του χειρίζεται επιτυχώς κρίσιμες υποθέσεις ιδιωτών γαιοκτημόνων, που έκριναν την τύχη μεγάλων περιοχών της σημερινής Αττικής, ενώ σε αυτό πραγματοποίησαν την άσκησή τους ως δικηγόροι πλειάδα νομικών, που αργότερα σταδιοδρόμησαν στο δικαστικό σώμα.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

​Το έτος 1970, στο δυναμικό του γραφείου προστίθεται ο υιός του, Δημήτριος Περ. Παπαγεωργίου, που πολύ σύντομα θα χαράξει τη δική του ιδιαίτερα επιτυχημένη δικηγορική πορεία στο χώρο των επιχειρήσεων, με εξειδίκευση στο χώρο του τουρισμού και των ξενοδοχείων.

​Από το έτος 1985, με τους Περικλή και Δημήτριο Παπαγεωργίου συνεργάζεται η Ειρήνη Παπαγεωργίου, ενώ από το έτος 1988 ξεκινά μαζί τους τη δικηγορική του σταδιοδρομία ο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου.

Το έτος 2002 ενσωματώνεται στους συνεργάτες του γραφείου ο Γεώργιος Αναστασίου και το έτος 2019 η Αθηνά Οικονόμου.

Ίδρυση του δικηγορικού γραφείου Αριστοτέλης Παπαγεωργίου και Συνεργάτες
Περικλής Παπαγεωργίου
Δημήτριος Παπαγεωργίου
δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες
  
Ίδρυση του δικηγορικού γραφείου Αριστοτέλης Παπαγεωργίου και Συνεργάτες
Περικλής Παπαγεωργίου
Δημήτριος Παπαγεωργίου
δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες
Ίδρυση του δικηγορικού γραφείου Αριστοτέλης Παπαγεωργίου και Συνεργάτες