εταιρεία εμπορική επιχείρηση

εταιρεία, εμπορική επιχείρηση

Το εταιρικό δίκαιο, το εμπορικό δίκαιο και το δίκαιο των επιχειρήσεων ρυθμίζει τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία κάθε γνωστού εταιρικού τύπου, από την απλή ατομική επιχείρηση μέχρι και τη μεγάλη ανώνυμη εταιρεία.

​Το δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου και Συνεργάτες ως νομικός σύμβουλος και δικηγόρος εταιρειών και εμπορικών επιχειρήσεων, ενεργό μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, καλύπτει όλο το φάσμα του δικαίου των εταιρειών, επιχειρήσεων, εμπορικών δραστηριοτήτων, επιχειρηματικών και εμπορικών απαιτήσεων, με μεγάλη εξειδίκευση στους εξής τομείς:

νομικες υπηρεσιες

Εταιρείες & Εμπορικές Επιχειρήσεις

ίδρυση, μεταβίβαση εταιρείας

εναρμόνιση καταστατικού, θέματα ΓΕΜΗ

αγορά, πώληση, δέσμευση, ενέχυρο μετοχών

γενική συνέλευση

διοικητικό συμβούλιο

μετατροπή, λύση, εκκαθάριση, αναβίωση

συγχώνευση, διάσπαση, απορρόφηση κλάδου

έξοδος εταίρου

γνωμοδοτήσεις

είσπραξη απαιτήσεων

επιταγές, συναλλαγματικές, τιμολόγια

συμβάσεις, δάνεια τραπεζών

συμβάσεις ασφαλιστικών εταιρειών

συμβάσεις αντιπροσωπείας

συμβάσεις διανομής

συμβάσεις χρήσης και εκμετάλλευσης τεχνογνωσίας, franchise

συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, leasing

συμβάσεις χρονομεριστικής μίσθωσης, time sharing

συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων,  factoring

συμβάσεις πώλησης επιχειρηματικών απαιτήσεων,  forfeiting

συμβάσεις χορηγίας, sponsoring

συμβάσεις παροχής συμβουλών, consulting

συμβάσεις διαχείρισης, management

εταιρεία εμπορική επιχείρηση
δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες
  
εταιρεία εμπορική επιχείρηση
δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες
εταιρεία εμπορική επιχείρηση