εταιρεία εμπορική επιχείρηση

corporate, commercial enterprise

We have extensive experience in corporate, commercial and company law, which regulate the structure and operation of any known corporate type, from sole proprietorships to the large public limited companies (SA).

The law firm of Aristotelis Papageorgiou and Associates serves as legal advisor and to businesses and commercial enterprises. As an active member of the Association of Greek Commercialists, the Firm offers legal services to a range of companies, including large and small enterprises and resolves commercial requirements with specialization in the following areas:

legal services

Corporates and Commercial Enterprises

establishment, transfer of company

statute harmonization & GEMI issues

purchase, sale, commitment & stock collateral

shareholder meetings

board of directors

transformation, dissolution, liquidation, revival

mergers, spinoffs, industry absorption

partner exit

legal opinions

claims collection

bank loan contracts

insurance companies contracts

agency contracts

insurance contracts

distribution contracts

intellectual property contracts, franchise

financial leasing contracts

time-sharing contracts

agency requirements contracts, factoring

business claims contracts, forfeiting

sponsorship contracts

consulting contracts

management contracts

εταιρεία εμπορική επιχείρηση
δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες
  
εταιρεία εμπορική επιχείρηση
δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες
εταιρεία εμπορική επιχείρηση