Δικηροτικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου και Συνεργάτες

&

φιλοσοφία στόχευση

Πλήρης διαχείριση δικαστικών υποθέσεων και αντιδικιών σε όλη την Ελλάδα, αλλά και παροχές νομικών συμβουλών, διεξαγωγής διαπραγματεύσεων και κατάστρωσης συμβάσεων, με τον πελάτη στο επίκεντρο πάντοτε της αφοσίωσής μας στο δικηγορικό λειτούργημα.

 

Οι υποθέσεις που αποτελούν επί δεκαετίες το παραδοσιακό αντικείμενο των νομικών υπηρεσιών μας και αφορούν ξενοδοχεία και τουρισμό, εταιρείες και εμπορικές επιχειρήσεις, ακίνητη περιουσία και αποζημιώσεις, μελετώνται από εμάς όχι μόνον τυπικά ως αστικό και εμπορικό δίκαιο, αλλά ταυτόχρονα προσεγγίζονται πάντα και υπό το πρίσμα των σύγχρονων επιχειρηματιών.

εξειδίκευση

Το Δικηγορικό Γραφείο Αριστοτέλη Παπαγεωργίου και Συνεργατών παραδοσιακά εξειδικεύεται σε υπηρεσίες Ξενοδοχείων και Τουρισμού, Εταιρειών και Εμπορικών Επιχειρήσεων, Ακίνητης Περιουσίας  και Αποζημιώσεων.

Νομικές συμβουλές για ακίνητη περιουσία

Ακίνητη Περιουσία

Η ελληνική νομοθεσία που διέπει τ´ ακίνητα κατέστη πολύπλοκη, ακόμη και για τον εξειδικευμένο δικηγόρο ακινήτων, μετά την εισαγωγή των νέων νόμων για το κτηματολόγιο, τ´ αυθαίρετα, τη νομιμοποίηση - πολεοδομική τακτοποίηση αυθαιρέτων, την ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου και τα προαπαιτούμενα για τα συμβόλαια - μεταβιβάσεις που αφορούν την ιδιοκτησία.

Ακίνητη Περιουσία  →

Νομικές συμβουλές για μίσθωση ενοικίαση ακινήτων

Μίσθωση, Ενοικίαση Ακινήτου

Το ενοίκιο, οι περιπτώσεις αναπροσαρμογής του (αύξηση ή μείωση ενοικίου), η μη πληρωμή του ενοικίου, η εγγύηση για την ενοικίαση, οι ζημιές στο ενοικιασμένο επαγγελματικό κτίριο και οι αποζημιώσεις που δικαιούται ο ιδιοκτήτης του, καθώς και η λήξη του συμβολαίου ενοικίασης θα πρέπει να συμφωνηθούν σε ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικιάσεως ακινήτου.

Μίσθωση Ενοικίαση Ακινήτου  →

νομικές συμβουλές για ξενοδοχεία και τουρισμό

Ξενοδοχεία & Τουρισμός

Οι άριστες παροχές ξενοδοχειακών και τουριστικών υπηρεσιών είναι αυτές που διαχρονικά κατέταξαν τον ξενοδόχο και τον τουριστικό πράκτορα στην κορυφή των ελληνικών επιχειρήσεων, στην άριστη παροχή των οποίων συνέβαλε και ο εξειδικευμένος, σε υποθέσεις που αφορούν τουρισμό και ξενοδοχεία, δικηγόρος και νομικός σύμβουλος επιχειρηματιών.

Ξενοδοχεία & Τουρισμός  →

νομικές συμβουλές για εταιρείες και εμπορικές επιχειρήσεις

Εταιρεία & Εμπορικές Επιχειρήσεις

Το εταιρικό δίκαιο, το εμπορικό δίκαιο και το δίκαιο των επιχειρήσεων ρυθμίζει τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία κάθε γνωστού εταιρικού τύπου, από την απλή ατομική επιχείρηση μέχρι και τη μεγάλη ανώνυμη εταιρεία.

Εταιρεία & Εμπορικές Επιχειρήσεις  →

Νομικές συμβουλές για αποζημιώσεις

Αποζημιώσεις

Παράνομη πράξη ή παράλειψη υπάρχει όχι μόνο σε περίπτωση παράβασης συγκεκριμένου νόμου, αλλά και όταν, έστω και από απλή αμέλεια, παραβιάζεται η γενική υποχρέωση ασφάλειας και προστασίας κάθε τρίτου προσώπου.

Αποζημιώσεις  →

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

από τ' ακίνητα σε ξενοδοχεία και τουρισμό

Το έτος 1945, ο Περικλής Δημ. Παπαγεωργίου, καταγόμενος από το ιστορικό Μαυρίλο Τυμφρηστού Φθιώτιδας και γεννηθείς στην Κωνσταντινούπολη, ιδρύει στην Αθήνα το δικηγορικό του γραφείο, με μεγάλη εξειδίκευση στο δίκαιο των ακινήτων και συστηματική ενασχόληση με όλα ανεξαιρέτως τα ζητήματα που αφορούν την ακίνητη περιουσία.

Ίδρυση του δικηγορικού γραφείου  →

Δικηροτικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου και Συνεργάτες
Νομικές συμβουλές για ακίνητη περιουσία
Νομικές συμβουλές για μίσθωση ενοικίαση ακινήτων
νομικές συμβουλές για ξενοδοχεία και τουρισμό
νομικές συμβουλές για εταιρείες και εμπορικές επιχειρήσεις
Νομικές συμβουλές για αποζημιώσεις
Αριστοτέλης Παπαγεωργίου δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Ειρήνη Παπαγεωργίου δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω
Γεώργιος Αναστασίου δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Παναγιώτα Αδαμοπούλου δικηγόρος Αθηνών
δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες
  
Δικηροτικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου και Συνεργάτες
Νομικές συμβουλές για ακίνητη περιουσία
Νομικές συμβουλές για μίσθωση ενοικίαση ακινήτων
νομικές συμβουλές για ξενοδοχεία και τουρισμό
νομικές συμβουλές για εταιρείες και εμπορικές επιχειρήσεις
Νομικές συμβουλές για αποζημιώσεις
Αριστοτέλης Παπαγεωργίου δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Ειρήνη Παπαγεωργίου δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Γεώργιος Αναστασίου δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Παναγιώτα Αδαμοπούλου δικηγόρος Αθηνών
δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες
Δικηροτικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου και Συνεργάτες
Νομικές συμβουλές για ακίνητη περιουσία
Νομικές συμβουλές για μίσθωση ενοικίαση ακινήτων
νομικές συμβουλές για ξενοδοχεία και τουρισμό
νομικές συμβουλές για εταιρείες και εμπορικές επιχειρήσεις
Νομικές συμβουλές για αποζημιώσεις
Αριστοτέλης Παπαγεωργίου δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Ειρήνη Παπαγεωργίου δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Γεώργιος Αναστασίου δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Παναγιώτα Αδαμοπούλου δικηγόρος Αθηνών