δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες

Law Firm

Aristotelis G. Papageorgiou & Partners

δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες

.

real estate
δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες

real estate

Greek legislation governing real estate has become complicated, even for the specialized real estate lawyer, especially after the introduction of new laws regulating land registry, illegal constructions, legalization or urban planning settlement of illegal constructions, energy building inspection and preconditions for contracts or transfers of real estate.

Aristotelis Papageorgiou and Partners Law Firm has traditionally been specialising in real estate law. As a result we are completely up-to-date on every legal matter concerning real estate. We are an active member of the Panhellenic Confederation of Real Estate Owners (POMIDA), and supported by a team of experienced public notaries and civil engineers, we undertake real estate cases regarding:

real estate

contracts

buying and selling

land registry - cadastre

leases

mortgage charges

exchanging building plots for apartments

level and square properties

exchanges

residences

distributions

commercial property

segmentations

building plots

leasing

hereditary cases

within city plan

outside city plan

forest land

archaeological

seashore & beach

urban planning cases

expropriations

broker disputes

legal opinion

more

δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες

Law Firm

Aristotelis G. Papageorgiou & Partners

Law Firm

General

δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες

Copyright ©
Law Firm Aristotelis G. Papageorgiou & Partners

Alexandras Avenue 108 (5th floor)
114 72 Athens Attica Greece
Telephone: 0030 210 6428 000

Development: i-creative.gr