δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες

Law Firm

Aristotelis G. Papageorgiou & Partners

δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες

.

procurements
δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες

procurements

Commission/Service Procurement (government procurements) refer to calls for proposals by Public Sector Organisations (Ministries, Hospitals, Municipalities and Public Services) according to specific procedures, in order to obtain goods, projects and services necessary for their proper function.

The Government does not contact each supplier separately in order to discover the most advantageous offer, but invites suppliers to submit their offers through a tender.

Government procurements are finalised by written contracts called “government procurement contracts” or, more simply “public contracts”, which determine the content and the terms of the agreement between the public service (contracting authority) and the individuals/enterprises (suppliers).

Aristotelis G. Papageorgiou & Partners Law Firm has enormous experience supporting enterprises and individuals during the whole Government procurement process (administrative approval, declaration, decision, acceptance, contract), providing the following legal protection:

procurements

judicial protection upon public tenders

interlocutory appeal, objections according  State Commission Code

application for injunctive relief (precautionary measures)

application for voidance of enactments

declaration of a public tender as illegal

indemnification due to illegal prohibition to participate to a public tender or due to illegal prohibition to sign a contract with the State

more

δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες

Law Firm

Aristotelis G. Papageorgiou & Partners

Law Firm

General

δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες

Copyright ©
Law Firm Aristotelis G. Papageorgiou & Partners

Alexandras Avenue 108 (5th floor)
114 72 Athens Attica Greece
Telephone: 0030 210 6428 000

Development: i-creative.gr