δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες

Law Firm

Aristotelis G. Papageorgiou & Partners

δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες

.

Irine Papageorgiou

Lawyer attached to the Supreme Court

Irine Papageorgiou is a Lawyer of Athens. She was born in Athens.

She holds a degree from the University of Athens Law School and a Diplôme d'études supérieures (DESUP) from the University of Panthéon-Assas (Paris 2).

She speaks French, English and German.

She is a lawyer attached to the Supreme Court and the State Council since 1991.

She practices law in Athens, both as an advisor and in court.

She specialises in fields of Public Law such as Urban Planning, Public Works, Studies and Procurements, Tax Law, and in areas of Civil Law such as Family, Inheritance and Tourist Law.

δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες
δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες

Law Firm

Aristotelis G. Papageorgiou & Partners

Law Firm

General

δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες

Copyright ©
Law Firm Aristotelis G. Papageorgiou & Partners

Alexandras Avenue 108 (5th floor)
114 72 Athens Attica Greece
Telephone: 0030 210 6428 000

Development: i-creative.gr