ξενοδοχειακό τουριστικό δίκαιο
δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες

ξενοδοχεία, τουρισμός

Οι άριστες παροχές ξενοδοχειακών και τουριστικών υπηρεσιών είναι αυτές που διαχρονικά κατέταξαν τον ξενοδόχο και τον τουριστικό πράκτορα στην κορυφή των ελληνικών επιχειρήσεων, στην άριστη παροχή των οποίων συνέβαλε και ο εξειδικευμένος, σε υποθέσεις που αφορούν τουρισμό και ξενοδοχεία, δικηγόρος και νομικός σύμβουλος επιχειρηματιών.

ξενοδοχεια & τουρισμος

αγορά πώληση ξενοδοχείων

σύμβαση αντιπροσώπευσης

μίσθωση ξενοδοχείων

σύμβαση κράτησης δωματίων

managment διαχείριση

allotments,  release period

τραπεζικό δάνειο ξενοδοχείων

απαιτήσεις πελατών, αποζημιώσεις

συγχώνευση, διάσπαση

ξενοδοχειακών & τουριστικών μονάδων

απαιτήσεις ξενοδόχων,

τουριστικών πρακτόρων

γνωμοδοτήσεις

εκμετάλλευση αιγιαλού & παραλίας από ξενοδοχείο, τουριστική επιχείρηση

απαιτήσεις από ξενοδοχεία

τουριστικό δίκαιο

ξενοδοχειακό δίκαιο

εργατικά ζητήματα ξενοδοχοϋπαλλήλων

εργατικά ζητήματα ξεναγών, συνοδών

περισσότερες δημοσιεύσεις

δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες

δικηγορικό γραφείο

Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Γενικά

δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες

Πνευματική Ιδιοκτησία ©
Δικηγορικό Γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 108 (5ος Όροφος)
114 72 - Αθήνα - Αττική - Ελλάδα
Τηλέφωνο: 210-6428000

Κατασκευή: i-creative.gr