δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες

Law Firm

Aristotelis G. Papageorgiou & Partners

δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες

.

Georgios Anastasiou

Lawyer attached to the Supreme Court

Georgios A. Anastasiou is a Lawyer in Athens. He was born in 1978 in Athens, where he also grew up. He entered the Law School of the University of Athens in 1997, from which he graduated in 2002. He is fluent in English and proficient in German.

He completed his training at the Law Firm "Aritostelis G. Papageorgiou and Partners", where he acquired significant experience in matters of both civil and commercial company law. He became a member of the Athens Bar Association in 2004 and became a partner of Law Firm "Aristotelis G. Papageorgiou & Partners".

Today, he is a lawyer attached to the Supreme Court. Since the early days of his career as a lawyer, he specialises in Corporate and Commercial Companies Law, Civil Law, Property Law, Inheritance Law, and Indemnities. His court presence and provision of legal services and advice in general relate to cases within the above areas of practice.

He is an advisor for domestic and foreign companies with significant presence both in Greece and abroad.

He is an active member of the Athens Bar Association, of the Association of Greek Commercialists, and of the Hellenic Property Federation.

He continuously deepens his legal training by participating in legal conferences and regularly attending legal seminars and programmes in his areas of specialisation.

δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες
δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες

Law Firm

Aristotelis G. Papageorgiou & Partners

Law Firm

General

δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες

Copyright ©
Law Firm Aristotelis G. Papageorgiou & Partners

Alexandras Avenue 108 (5th floor)
114 72 Athens Attica Greece
Telephone: 0030 210 6428 000

Development: i-creative.gr