δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες

Law Firm

Aristotelis G. Papageorgiou & Partners

δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες

.

corporates, commercial enterprises
δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες

corporates, commercial enterprises

Corporate law deals with the structure, organization and operation of every known corporate type, from simple individual enterprises to large corporations.

Our Law Firm acting as legal counselor – lawyer of companies and enterprises, and a member of the Greek Commercialists Association, covers the entire spectrum of corporate – commercial law, with experience in a wide range of the following areas:

corporates, commercial enterprises

establishment – transfer

share buying and selling

shareholder meetings

board of directors

conversions – liquidations

share merging or splitting

bankruptcy

legal opinions

banking contracts

bank loans

loans in Swiss francs

claim collection

cheques - bills of exchange - invoices

franchise

agency

distribution

e- commerce

trademarks

inventions

patents

unfair competition

commercialisation of intellectual property

know – how granting

consumer legal protection

labor disputes

more

δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες

Law Firm

Aristotelis G. Papageorgiou & Partners

Law Firm

General

δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες

Copyright ©
Law Firm Aristotelis G. Papageorgiou & Partners

Alexandras Avenue 108 (5th floor)
114 72 Athens Attica Greece
Telephone: 0030 210 6428 000

Development: i-creative.gr