εταιρεία εμπορική επιχείρηση
δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες

εταιρεία, εμπορική επιχείρηση

Το εταιρικό δίκαιο, το εμπορικό δίκαιο και το δίκαιο των επιχειρήσεων ρυθμίζει τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία κάθε γνωστού εταιρικού τύπου, από την απλή ατομική επιχείρηση μέχρι και τη μεγάλη ανώνυμη εταιρεία.

​Το δικηγορικό μας γραφείο ως νομικός σύμβουλος και δικηγόρος εταιρειών και εμπορικών επιχειρήσεων, ενεργό μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, καλύπτει όλο το φάσμα του εταιρικού και εμπορικού δικαίου, με μεγάλη εξειδίκευση στους εξής τομείς:

εταιρεια, εμπορικη επιχειρηση

ίδρυση, μεταβίβαση

αγορά πώληση μετοχών

γενικές συνελεύσεις

διοικητικά συμβούλια

μετατροπή, εκκαθάριση

συγχώνευση, διάσπαση

πτώχευση

γνωμοδοτήσεις

τραπεζικές συμβάσεις

δάνεια τραπεζών

δάνειο σε ελβετικό φράγκο

είσπραξη απαιτήσεων

επιταγές, συναλλαγματικές, τιμολόγια

franchise

αντιπροσωπεία

διανομή

ηλεκτρονικό εμπόριο

σήμα

εφεύρεση

ευρεσιτεχνία

αθέμιτος ανταγωνισμός

εκμετάλλευση πνευματικής ιδιοκτησίας

παραχώρηση τεχνογνωσίας (know  how)

προστασία καταναλωτή

εργατικές υποθέσεις, εργατικά ατυχήματα

περισσότερες δημοσιεύσεις

δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες

δικηγορικό γραφείο

Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες

Δικηγορικό Γραφείο

Γενικά

δικηγορικό γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες

Πνευματική Ιδιοκτησία ©
Δικηγορικό Γραφείο Αριστοτέλης Παπαγεωργίου & Συνεργάτες

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 108 (5ος Όροφος)
114 72 - Αθήνα - Αττική - Ελλάδα
Τηλέφωνο: 210-6428000

Κατασκευή: i-creative.gr